Ostatnia Droga


Śmierć bliskiej osoby jest dla każdego człowieka jest bolesnym doświadczeniem dlatego w pierwszych chwilach podjęcie jakiegokolwiek działania wydaje się bardzo ciężkie. Pomagamy Państwu w załatwieniu wszelkich formalności związanych z pogrzebem oraz zapewniamy pomoc w przeprowadzeniu ceremonii pogrzebowej z należytą oprawą.  Poniżej przygotowaliśmy dla Państwa poradnik pogrzebowy, czyli najważniejsze informacje i wskazówki, które mogą okazać się pomocne w przypadku śmierci bliskiej osoby.
Udając się do naszego zakładu pogrzebowego należy zabrać ze sobą następujące dokumenty:

 • dowód osobisty osoby zmarłej
 • kartę zgonu wystawioną przez lekarza lub akt zgonu jeżeli byli Państwo uprzednio w USC
 • dowód osobisty osoby załatwiającej formalności
 • legitymację emerytalną lub rencisty lub w przypadku jej braku ostatni odcinek emerytury lub renty
 • zaświadczenie o zatrudnieniu (w przypadku gdy osoba zmarła przed śmiercią była czynnym pracownikiem , pracodawca zobowiązany jest do wystawienia tego dokumentu)

Do zgłoszenia aktu zgonu uprawnieni są między innymi :

 • małżonek lub dzieci zmarłego;
 • najbliżsi krewni lub powinowaci;
 • osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon;
 • osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały;
 • administrator domu, w którym nastąpił zgon;
 • jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, do jego zgłoszenia zobowiązany jest szpital lub zakład.

Osoba zgłaszająca zgon powinna przedstawić następujące dokumenty:

 • wystawiona przez lekarza karta zgonu;
 • dowód osobisty zmarłego ( w przypadku cudzoziemca – paszport);
 • dowód osobisty wnioskodawcy.

 

Co zawiera akt zgonu :
nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe, stan cywilny, miejsce i datę urodzenia, miejsce zamieszkania zmarłego;

 • datę, godzinę oraz miejsce zgonu lub znalezienia zwłok;
 • nazwiska rodowe i imiona rodziców zmarłego;
 • nazwisko, imię (imiona) oraz nazwisko rodowe małżonka osoby zmarłej;
 • nazwisko, imię (imiona), miejsce zamieszkania osoby zgłaszającej zgon lub dane dotyczące szpitala
 • albo zakładu.

Wymagane dokumenty
Podstawowymi dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego są:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12)
 • skrócony odpis aktu zgonu, odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe albo odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe,
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku –
 • kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem,
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo zgłaszającego wniosek z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane),
 • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci (w przypadku gdy zmarła osoba ubezpieczona lub członek rodziny osoby ubezpieczonej), nie dotyczy to osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz osób z nimi współpracujących.

Nasz zakład pomaga także w załatwieniu wszelkich formalności związanych także z załatwieniem środków finansowych na pogrzeb jak i ceremonii.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.